THINK

 BUSINESS DEVELOPMENT

Grelsbyvägen 23
956 31 Överkalix  
info@ThinkBusiness.se
 


Kontakt:

Marina Olli

tel +46 (0)70 696 5023
Jukka Olli
tel +46 (0)70 696 5022
(se www.jukkaolli.se)

Vi har tystnadsplikt mot våra kunder vilket förhindrar oss att prata om våra uppdrag. Det är en trygghet för er. Vi kan dock visa resultat till och med februari 2011.