THINK

 BUSINESS DEVELOPMENT

Grelsbyvägen 23
956 31 Överkalix  
info@ThinkBusiness.se
 


Kontakt:

Marina Olli

tel +46 (0)70 696 5023
Jukka Olli
tel +46 (0)70 696 5022
(se www.jukkaolli.se)


 

  
                   Jobbcoach sedan 2009
 
 Vår metodik bygger på en enkel handlingsplan här

 När vi har fyllt i handlingsplanen så tar vi fram de
 presumtiva arbetsgivare som kan vara av intresse.
 Sedan tar vi kontakt med dessa företag och då är vi 
 igång med jobbjakten.

 

 NYHET 
etableringslots för nyanlända invandrare

(bara i Stockholm)
för mer info klicka här